WRO 2023 Crna Gora
Državno takmičenje

POČETNICI

između 6 i 10 godina

ELEMENTARCI

između 8 i 12 godina

Juniori

između 11 i 15 godina

Seniori

između 14 i 19 godina

RoboMission Kategorija

U kategoriji WRO RoboMission timovi dizajniraju potpuno autonomne robote koji rješavaju izazove na takmičarskom terenu.

Svake godine se za svaki starosni uzrast priprema drugačiji izazov (skup misija) i novi takmičarski teren. Uz postojeća pravila se, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou, na dan takmičenja dodaje i iznenadno pravilo kojim se testiraju kreativnost timova i vještina brzog razmišljanja.

PAŽNJA
Alternativni elementi igre

Za objekte igre u kategoriji RoboMission su nam od ove godine potrebni i LEGO WRO Expansion Brick setovi (45819). Međutim, Lego Education širom svijeta ima poteškoća da na vrijeme isporuči naručene setove, tako da nam distributer neće dostaviti ove nove komplete kockica na vrijeme.

Kako bismo vam omogućili da što prije započnete pripreme za takmičenje i spriječili gubitak vremena zbog ovog logističkog problema, Edutus univerzitet je predložio WRO asocijaciji da se objekti igre modifikuju tako da se za njihovo sklapanje koriste samo osnovni WRO Brick setovi (45811) za sve starosne grupe.

Bitno je napomenuti da predloženo rješenje omogućava da se za sklapanje svih objekata igre za jedan tim koristi samo jedan osnovni set kockica (45811), bez dodatnih elemenata. Klikom na dugme „Alternativni objekti igre“ pronaći ćete objekte igre koji su zamijenjeni, kao i prateće uputstvo za njihovo sklapanje.

U slučaju da WRO Expansion Brick setovi (45819) ne budu isporučeni na vrijeme (najkasnije mjesec dana prije takmičenja), na državnom tamičenju će se koristiti revidirani objekti igre zasnovani na alternativnim uputstvima za sklapanje.

VAŽNA NAPOMENA!
Pravila igre i bodovanje se neće mijenjati, jer se predloženom izmjenom zadržava osnovna funkcionalnost objekata igre.

Etički kod & WRO Vodeći Principi

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

ROK ZA PRIJAVU

26.04.2023.

DAN TAKMIČENJA

26.05.2023.
Sportski i kulturni centar Univerziteta Crne Gore (L2, Studentska, Podgorica)

KOTIZACIJA

Opcija 1:

20 €
(u cijenu spadaju učešće na takmičenju i ručak)
u slučaju da jedan trener vodi više timova i da im je dovoljna samo jedna podloga za igru

Opcija 2:

60 €
(u cijenu spadaju učešće na takmičenju, ručak i podloga za igru)


WRO 2023  sistem za registraciju

Da biste učestvovali na takmičenju neophodno je da se trener tima registruje putem platforme za registraciju. Trener mora imati barem 18 godina, jer je uslov za učešće na takmičenju da trener bude punoljetan. Za slučaj da od ranije imate napravljen nalog, pritisnite dugme Prijava.

INFORMACIJE

Da biste se pripremili za takmičenje sa svojim timom, mimo Lego seta potrebni su Vam:
1. podloga za igru

2. elementi iz Lego Education Brick seta (45811) za sastavljanje objekata igre i
3. elementi iz Lego Education Expansion Brick seta (45819) za sastavljanje objekata igre.

Podloga za igru
Da biste se pripremili i vježbali do samog takmičenja, potrebna Vam je podloga za igru. Cijena podloge je uključena u kotizaciju. Ako u istoj starosnoj grupi imate više od jednog tima, nije obavezno da poručite više od jedne podloge.

 

Lego Education Brick set (45811)
U pitanju je osnovni set od koga se prave objekti igre. Organizator državnog takmičenja potrebne elemente iz seta posuđuje timovima nakon registracije, s obavezom da iste vrate poslije takmičenja.

Lego Education Expansion Brick set (45819)
U pitanju je prošireni set za pravljenje objekata igre, koji je u upotrebu stavljen ove takmičarske sezone. Organizator državnog takmičenja potrebne elemente iz seta posuđuje timovima nakon registracije, s obavezom da iste vrate poslije takmičenja.

KONTAKT

Rade Grujičić, Marina Mijanović Markuš

Imejl: wrocrnagora@gmail.com

RoboMission Kategorija
Alternativni elementi igre

PAŽNJA