WRO2021

Tema takmičenja WRO 2021:

 

WeDo regularna kategorija
BORBA SA ŠUMSKIM POŽARIMA

Seniorska regularna kategorija
Obnovljivi izvori energije

OPŠTE INFORMACIJE

REGULARNA KATEGORIJA

WEDO

Učesnici su u takmičarskoj godini mlađi od 10 godina

SENIORSKA

Učesnici imaju 16 - 19 godina u godini takmičenja

OPŠTA PRAVILA

WEDO PRAVILA

BORBA SA ŠUMSKIM POŽARIMA

SENIORI PRAVILA

Obnovljivi izvori energije

Etički kod & WRO Vodeći Principi

kontakt

Marina Mijanovic Markus
Email: marinami@ucg.ac.me