WRO 2022 Crna Gora
Državno takmičenje

Elementarna

između 8 i 12 godina

Juniorska

između 11 i 15 godina

Seniorska

između 14 i 19 godina

RoboMission Kategorija

U kategoriji WRO RoboMission timovi dizajniraju robote koji rešavaju izazove na takmičarskom
terenu. Roboti su potpuno autonomni.
Za svaku starosnu grupu svake godine se zadaje novo polje i misija. Na dan takmičenja
iznenadno pravilo dodaje novi element misiji. Dodatni izazov će testirati
kreativnost i vještine brzog razmišljanja timova na nacionalnim i međunarodnim događajima.

Dijelovi označeni crvenom bojom u svakom od pravila takmičenja su pravila koja su propisali nacionalni organizator i glavne sudije, a koja se primjenjuju na takmičenju u Crnoj Gori i nisu uključena u originalna pravila. Na međunarodnim takmičenjima (npr. Međunarodno finale) ova pravila ne važe.

Elementarna grupa

Baštenski robot

JUNIORska grupa

Robot spasilac

Seniorska grupa

Robot pomoćnik

Etički kod & WRO Vodeći Principi

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Rok za prijavu

14.05.2022.

Kotizacija

50 EUR/tim
uključuje prostirke za igru i učešće

Dan takmičenja

14.06.2022.
Sportki i kulturni centar Univerziteta Crne Gore.

KONTAKT

Marina Mijanović Markuš, Rade Grujičić

Email: wrocrnagora@gmail.com