WRO 2023 Crna Gora
Državno takmičenje

POČETNICI

između 6 i 10 godina

ELEMENTARCI

između 8 i 12 godina

Juniori

između 11 i 15 godina

Seniori

između 14 i 19 godina

RoboMission Kategorija

U kategoriji WRO RoboMission timovi dizajniraju potpuno autonomne robote koji rješavaju izazove na takmičarskom terenu.

Svake godine se za svaki starosni uzrast priprema drugačiji izazov (skup misija) i novi takmičarski teren. Uz postojeća pravila se, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou, na dan takmičenja dodaje i iznenadno pravilo kojim se testiraju kreativnost timova i vještina brzog razmišljanja.

Etički kod & WRO Vodeći Principi

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Rok za prijavu

26.04.2023.

Kotizacija

USKORO

Dan takmičenja

26.05.2023.
Sportski i kulturni centar Univerziteta Crne Gore

KONTAKT

Rade Grujičić, Marina Mijanović Markuš

Imejl: wrocrnagora@gmail.com