WRO2020

Tema takmičenja WRO 2020: Klimatska Patrola

OPŠTE INFORMACIJE

REGULARNA KATEGORIJA

SENIORSKA

Učesnici imaju 16 - 19 godina u godini takmičenja

OPŠTA PRAVILA

SENIORI PRAVILA

Rastući nivo vode

Etički kod & WRO Vodeći Principi

kontakt

Marina Mijanovic Markus
Email: marinami@ucg.ac.me