etički kod
& WRO vodeći principi

etički kod

„Nije važno da li ćete pobijediti ili izgubiti, već se računa koliko ćete naučiti."

Učesnici smo na takmičenju.
Volimo da pobijedimo. Želimo da učimo.
I takođe želimo da se zabavimo.

Želimo da igramo fer.
Pravimo sopstveni robot i pišemo sopstveni softver.
Nije fer ako to radi neko drugi za nas.

Možemo učiti samo ako stvari probamo sami.
Naš trener nas može naučiti stvari i voditi nas.
Ali takođe možemo biti inspirirani i drugima.

Ali naš trener ne bi trebao raditi posao umjesto nas.
I mi jednostavno ne kopiramo robot ili softver od nekog drugog.
Primjere koje pronalazimo koristimo za pravljenje i programiranje vlastitog robota.

Ponekad ne uspijemo i to je u redu.
Originalne ideje potiču od neuspjeha.
Pobjeda je lijepa, ali neuspjeh je dio našeg putovanja.

WRO vodeći principi

Svjesni smo da takmičenje obično znači da se oni koji su uključeni takmiče za pobjedu. Ovo se odnosi na članove tima, trenere, roditelje pa čak i na države. Smatramo da u tome nema ništa loše, sve dok vodeći principi takmičenja ostaju netaknuti.

Ovi WRO vodeći principi su:

  • Timovi se ohrabruju da uče i savladavaju nove vještine dok se zajedno zabavljaju.
  • Treneri, mentori i roditelji su tu da vode timove, a ne da rade posao umjesto njih.
  • Učestvovanje i učenje važniji su od pobjede.

Šta je u redu i šta nije u redu u WRO?

U REDU

Sva takmičenja

Tražimo informacije online i dijelimo ideje sa drugim ljudima.
Učimo iz primjera i koristimo ono što smo naučili na sopstvenom robotu. (hardver i/ili softver)
Naš trener/mentor/roditelj savjetuje nas o različitim načinima programiranja stvari.
Naš trener/mentor/roditelj pokazuje nam različite načine konstruisanja stvari.
Naš trener/mentor/roditelj nas pušta da saznamo šta da sami uradimo ako stvari ne funkcionišu.
Naš trener/mentor/roditelj nas pušta da sami odrađujemo stvari na dan takmičenja.
Želimo da pobijedimo na takmičenju, ali ne varanjem ili ako neko drugi radi posao umjesto nas.

Regularna kategorija

Pokušavamo sami da riješimo iznenadno pravilo, jer smo naučili sve osnove i kao tim možemo da nađemo rešenje.

NIJE U REDU

Sva takmičenja

Kupujemo rešenje putem interneta ili koristimo direktnu kopiju od druge osobe.
To rešenje koristimo na takmičenju. (hardver i/ili softver)
Naš trener/mentor/roditelj programira softver (ili djelove softvera) umjesto nas.
Naš trener/mentor/roditelj pravi robot (ili djelove robota) umjesto nas.
Naš trener/mentor/roditelj popravlja to za nas ako stvari ne funkcionišu.
Naš trener/mentor/roditelj razgovara sa sudijama o pravilima i odlukama na dan takmičenja.
Želimo pobijediti na takmičenju, i nije važno kako ćemo pobijediti.

Regularna kategorija

Naš trener/mentor/roditelj pokušava da nam da uputstva za rešenje iznenadnog pravila nakon što je objavljeno.