O NAMA

World Robot Olympiad™

Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Edutus Univerzitetu

O World Robot Olympiad™

World Robot Olympiad™ (Svetskoj robotskoj olimpijadi) je startovala 2004. godine. Saglasno svojoj misiji, njen cilj je okupiti mlade ljude iz cijelog svijeta, kako bi razvijali svoju kreativnost i vještine dizajniranja i  rješavanja problema kroz izazovna i obrazovna takmičenja i aktivnosti u pravljenju robota.

WRO® je započeo sa promocijom robotike među mladima širom svijeta. Nadamo se da ćemo kroz izučavanje robotike povećati interesovanje mladih za STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) predmete i nadahnuti inovatore sutrašnjice. WRO je globalni turnir, posvećen nauci, tehnologiji i obrazovanju sa izazovnim i edukativnim takmičenjima iz robotike. Koristeći kreativnost, pronalazački duh i metodički pristup problemima, mladi razvijaju vještine potrebne za rješavanje bilo koje situacije.

Takmičenje je otvoreno za mlade od 8 do 25 godina u 4 kategorije (regularna, otvorena, fudbalska, napredno  takmičenje iz robotike) i 6 starosnih grupa. Tokom takmičenja timovi grade svoje robote od LEGO MINDSTORMS® elemenata, ali, zavisno od kategorije takmičenja, dozvoljeni su i drugi uređaji za upravljanje, gradivni materijali ili programski jezici.

Ono što je najzanimljivije je da se svake godine različiti izazovi fokusiraju na probleme iz realnog svijeta. Sve, poput pronalaženja održivih rješenja za klimatske promjene, ili zaštita biološke raznolikosti, ili pronalaženje metoda za precizno uzgajanje i prevenciju  bespotrebnog trošenja hrane, može biti povezano sa životom koji timovi poznaju.

WRO turniri su organizovani u više od 70 zemalja i svake sezone se nove zemlje priključuju   takmičenju. Vrhunski timovi sa nacionalnih turnira imaju mogućnost da učestvuju na međunarodnom finalnom svjetskom prvenstvu, koje se održava svakog novembra i čiji su domaćini različite zemlje.

O Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Savjet Tehničkog fakulteta u Podgorici je 1970. godine donio je odluku o osnivanju Mašinskog odsjeka u sastavu Tehničkog fakulteta. Prva generacija studenata započela je studije mašinstva školske 1970/71. godine. Odsjek je otvoren na osnovu izraženih zahtjeva crnogorske privrede za ovim profilom stručnjaka. Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta prerasta 1978. godine u Mašinski fakultet, u okviru Univerziteta “Veljko Vlahović”, današnjeg Univerziteta Crne Gore. Tokom 2012. godine Mašinski fakultet izvršena je reakreditacija akademskog studijskog programa Mašinstvo (oblasti istraživanja: Primijenjena mehanika i Konstruisanje, Proizvodno mašinstvo, Mehanizacija, Mehanička prerada drveta i Energetika), kao i akreditaciju akademskog studijskog programa Drumski saobraćaj i akademskog studijskog programa Mehatronika. Studijski program Mehatronika se u periodu od 2012. do 2017. realizuje se po Bolonjskom režimu studija po modelu 3+2. Poslije akreditacije 2016. godine, zbog racionalizacije studijskih programa, neke oblasti istraživanja su ujedinjene, dok se na studijskom programu mehatronika izvode se samo magistarske studije.

Mašinski fakultet posebnu pažnju posvećuje talentovanim i vrijednim studentima, prateći njihova interesovanja za dalje usavršavanje i omogućavajući im da kroz projekte, diplomske i magistarske radove  prodube znanja iz oblasti koja ih interesuju. Takođe talentovani studenti se uključuju i u stručne projekte i istraživački rad, shodno njihovim ineresovanjima.

Mašinski fakultet je, a posebno poslije osnivanja studijskog programa Mehatronika, uvijek podržavao praktičan rad studenata, omogućavajući nabavku opreme za praktične studentske projekte i pružajući mogućnost studentima da rade u laboratorijama fakulteta (pored rada pod mentorstvom nastavnika) samostalno i u vrijeme kada njima odgovara. Takođe je omogućavao studentima da učestvuju na takmičenjima iz robotike, kao što je Robot Challenge koje se održavalo u Beču. Brojni su roboti, senzori, automatizovani uređaji i sistemi koje su projektovali i napravili studenti.

Naš nastavnik je podstakao srednje stručne škole tehničke struke u Podgorici da učestvuju na FTC (FIRST Tech Challenge) regionalnim i evropskim takmičenjima, poklonivši školama LEGO NXT opremu. Naši studenti su, s obzirom da imaju iskustvo sa LEGO EDUCATION opremom, obučili prve mentore ovih škola, a takođe i mentore nekoliko osnovnih škola koje su se pripremale za FLL (FIRST® LEGO® League) takmičenja.

Krajem 2019. godine Univerzitet Crne Gore je postao novi član WRO organizacije. Mašinski fakultet je preuzeo obavezu organizovanja nacionalnih WRO takmičenja. Ovaj zadatak je u savršenom skladu sa od ranije postojećim aktivnostima i postavljenim ciljevima rukovodstva i nastavnog osoblja fakulteta da radi na promociji STEM oblasti među djecom i omladinom, posebno kroz zainteresovanost djece i omladine za robotiku, jer smo svjesni da napredak i razvoj neke države zavisi najviše od STEM oblasti.

O Edutus univerzitetu

Univerzitet Edutus osnovan je 1992. godine u Tatabanji u Mađarskoj. To je univerzitet orijentisan ka studentima, a studenti i nastavnici imaju bliske i lične veze. Edutus je 2018. godine postao univerzitet primijenjenih nauka.

Edutus je visokoobrazovna ustanova u privatnom vlasništvu, kojim upravlja Edutus Nonprofit Ltd. Univerzitet, koji je akreditovao mađarski Odbor za akreditaciju, daje sve od sebe i svojim novim diplomcima pruža odlične šanse na tržištu rada. Sa stalnim obnavljanjem ponude specijalizacija u našim programima obuke ((npr. Turizam po zamkovima, SSC specijalista (SSC – Shared Service Center, Zajednički uslužni centar), marketing sadržaja, inovativni biznis, e-poslovanje, upravljanje objektima i laserske tehnologije) pružamo svojim studentima znanje i kompetencije koje se mogu direktno koristiti u praksi. Pokretanjem dualnih studijskih programa 2017. godine dodatno se jača praktično orijentisani pristup, koji je oduvijek bio karakterističan za Univerzitet.

Edutus takođe stavlja poseban naglasak na podsticanje mladih da se zainteresuju za STEM oblasti, kao i na podsticanje talenata. Izvanredno sredstvo za to je organizovanje takmičenja u gradnji i programiranju robota. Edutus je regionalni organizator međunarodne Prve Lego Lige (FIRST® LEGO® League) i stekao je pravo da bude nacionalni organizator WRO takmičenja  od 2014. godine. Prve godine smo započeli sa samo 11 timova i zahvaljujući sve većem i većem interesovanju imali smo 180 timova na nacionalnom finalnom takmičenju 2019. godine.

Univerzitet Edutus je osvojio pravo da organizuje 16. međunarodno finale WRO 2019. Mađarska je prva evropska zemlja koja je bila domaćin ovog takmičenja i ugostila je preko 420 timova i 12.000 posjetilaca iz cijelog svijeta u novembru 2019. godine.

G-dina Zoltana Szogi-ja (generalnog direktora Edutus Nonprofit Ltd.) je WRO Asocijacija izabrala za člana Savjetodavnog odbora zbog uspješne organizacije međunarodnog finala i njegovog  rada na proširenju na Centralnu Evropu, jer je Edutusov cilj proširiti WRO takmičenja i uvesti ih u ostale evropske zemlje. Uz podršku i iskustvo Univerziteta Edutus radimo na tome da se to zadivljujuće druženje od sada održava i u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Češkoj, Gruziji i Slovačkoj. Štaviše, 2017. godine Univerzitet Edutus postigao je da WRO® LEGO® takmičenje u robotici u Mađarskoj postane jedno od finansijski podržanih obrazovnih takmičenja, što je bio ogroman iskorak, a cilj nam je da to postignemo i u pomenutim državama.