WRO2020 Crna Gora – Nacionalno Finale, online registracija

World Robot Olympiad 2021 Nacionalno finale – Crna Gora

WRO2021 Crna Gora – nacionalno finale
Datum: 19. Jun 2021

Mjesto održavanja: online

Kotizacija: 20 EUR po timu

Rok za registraciju: 01. 02. 2021. – 30. 04. 2021.

Na jednom obrascu možete registrovati samo jedan tim. Ako prijavljujete više timova, potrebno je da to uradite na zasebnim obrascima.

 • Ime vašeg tima
 • Ime i prezime trenera
 • Email trenera
 • Broj telefona trenera
 • Datum rođenja trenera
 • U kojoj starosnoj grupi želite da se takmičite u Regularnoj kategoriji?
 • WeDo
 • Seniorska
 • Ime i prezime prvog člana tima
 • Datum rođenja prvog člana tima
 • Ime i prezime drugog člana tima
 • Datum rođenja drugog člana tima
 • Ime i prezime trećeg člana tima
 • Datum rođenja trećeg člana tima

TROŠKOVI

Kotizacija: 20 EUR po timu

Način plaćanja kotizacije:

 • Primalac fakture (obavezno navedite poreski broj primaoca)
 • Adresa primaoca fakture
 • Da li je poštanska adresa primaoca fakture ista kao adresa za naplatu? (Ako ne, molimo navedite adresu na koju možemo poslati fakturu)
 • Pročitao/-la sam opšta pravila za Regularnu kategoriju.
 • Pročitao/-la sam pravila za regularnu starosnu grupu za koju prijavljujem tim.
 • Saglasan/-na sam da se dostavljeni podaci obrade od strane organizatora tokom takmičenja, a u svrhu takmičenja.
TRENERA INFORMACIJE
ČLANA TIMA INFORMACIJE
TROŠKOVI

Verification